3 dagen bedenktijd; Pas op!

De wettelijke bedenktijd bij de aankoop van een (vakantie)huis in Nederland is 3 dagen, maar het is juridisch niet zeker of deze ook geldt voor vakantiewoningen. Deze bedenktijd hoeft doorgaans niet in de koopovereenkomst opgenomen te worden. De bedenktijd kan middels een contract wel verlengd worden, maar er kunnen nooit minder dan 3 dagen bedenktijd. Binnen deze drie dagen bedenktijd mag u afzien van de koop. Hierbij mogen u geen kosten in rekening worden gebracht en u hoeft ook geen reden op te geven. Echter, de uitzondering voor vakantiewoningen heeft te maken met het feit dat u de woning hoogstwaarschijnlijk aankoopt voor de verhuur. U vraagt bijvoorbeeld een btw-nummer aan of neemt de woning op in uw bv. Hierdoor wordt het een zakelijke transactie terwijl de standaard 3 dagen bedenktijd geldt voor consumenten die een koopwoning kopen om permanent in te wonen. Zorg er dus altijd voor dat de 3 dagen bedenktijd ook in het contract is opgenomen!

Wanneer start de 3 dagen bedenktijd?

De 3 dagen bedenktijd begint vanaf de dag dat u het koopcontract heeft ontvangen. De bedenktijd kan langer zijn als 2 of 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.

Uitzonderingen op de 3 dagen bedenktijd

Bij de koop van een vakantiehuis heeft u ook een schriftelijk koopcontract nodig. Ook hiervoor geldt de bedenktijd van 3 dagen. Maar de eisen gelden niet voor de koop van bijvoorbeeld onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. De eisen gelden ook niet voor huurkoop en koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is. 

Bron: Rijksoverheid.nl

Categories: kennisbank